ماساژ صورت می‌تواند برای بهبود ظاهر صورت، مبارزه با پیری و بهبود قدرت عضلات بکار رود. افزودن تمرینات صورت به برنامه روزمره می‌تواند عضلات صورت را فرم‌دهی دهد و باعث لاغرتر نشان دادن صورت شود.
بهترین تمرینات شامل حرکت دست به طرفین گونه‌ها باشد.مطالعات نشان می‌دهد که انجام ماساژعضلانی صورت دو بار در روز و به مدت ۸ هفته باعث فرم‌دهی عضلات صورت و بهبود جوانسازی صورت می‌شود.
خواب خوب یک موضوع مهم برای کاهش وزن است. همچنین ممکن است به شما در از دست دادن چربی صورت کمک کند. کمبود خواب می‌تواند باعث افزایش سطح کورتیزول که هورمون استرس است شود . سطح بالای کورتیزول می‌تواند اشتها را افزایش داده و متابولیسم را تغییر داده و در نتیجه باعث افزایش چربی شود. در نتیجه کیفیت بهتر خواب با موفقیت در کاهش وزن مرتبط است. برعکس ، مطالعات نشان می دهد که کمبود خواب می‌تواند مصرف غذا را افزایش دهد که افزایش وزن و کاهش متابولیسم را به همراه دارد. در حالت ایده آل، حداقل ۸ ساعت خواب در شب پیشنهاد می‌شود که به کنترل وزن و کاهش چربی صورت کمک می‌کند.

وبلاگ